Afaceri

Corteva raportează rezultatele din al doilea trimestru și primul semestru din 2023

Share

Corteva raportează rezultatele din al doilea trimestru și primul semestru din 2023 și actualizează previziunile privind vânzările nete și profitul pe întregul an:

  • Performanța foarte bună a segmentului de semințe a compensat considerabil efectele negative ale portofoliului de produse pentru protecția plantelor în S1;
  • Estimările pentru întregul an3 indică o creștere continuă a veniturilor, a EBITDA operațional1 și a marjei contribuției1;
  • Execuție bună, în curs de realizare a obiectivelor de creștere financiară pentru 2025;
  • Dividende majorate cu 7% pe o bază anualizată, începând cu al treilea trimestru.

Rezumatul rezultatelor T2 2023

Repere pentru prima jumătate a anului 2023

  • Vânzările nete din prima jumătate a anului 2023 au crescut cu 1% față de anul precedent, conduse de segmentul de semințe. Vânzările organice1 au crescut cu 2% în aceeași perioadă, înregistrând creșteri în America de Nord2 și EMEA2.
  • Vânzările nete de semințe au crescut cu 8%, în vreme ce vânzările organice1 au crescut cu 9%. Prețul a crescut cu 14% la nivel global, ca urmare a strategiei de preț în funcție de valoare și a recuperării costurilor mai ridicate ale materiilor prime. Reducerile de volum au fost generate de încheierea activității din Rusia, scăderea suprafeței cultivate cu porumb în regiunea EMEA2 și scăderea volumelor de Safrinha în America Latină, parțial compensate de creșterea suprafețelor cultivate cu porumb din America de Nord2.
  • Atât vânzările nete de produse pentru protecția plantelor, cât și vânzările organice1 au scăzut cu 9%. Scăderea de volum a fost determinată de retragerile strategice de produse, epuizarea stocului și de momentul cererii sezoniere influențat de condițiile meteo și achizițiile amânate ale fermierilor. Creșterile de preț au reflectat politica de stabilire a prețurilor în funcție de valoare și o performanță de execuție puternică în urma inflației costurilor, în special în EMEA2 și America de Nord2.
  • Veniturile GAAP și cele din exploatare pe acțiune (EPS) din operațiunile continue au fost de 1,49 miliarde $ și, respectiv, 2,07 $ pe acțiune pentru prima jumătate a anului 2023, cu scăderi față de anul precedent, determinate de volumele mai mici, cursul de schimb și cheltuielile nemonetare asociate planurilor de pensii actuale. EBITDA1 operațional a fost de 2,98 miliarde de dolari, o îmbunătățire cu 8% față de anul anterior datorită implementării executiei prețurilor și măsurilor de productivitate, compensate parțial de volumele mai mici, împreună cu provocările legate de costuri și valută. EPS1 operațional a fost de 2,76 dolari per acțiune, o creștere de 6% față de anul anterior.
  • Conducerea a revizuit previziunile privind vânzările nete și câștigurile pentru întregul an 20233. Se preconizează că vânzările nete vor fi cuprinse între 17,9 miliarde $ și 18,2 miliarde $, iar EBITDA operațional1 va fi cuprins între 3,50 miliarde $ și 3,65 miliarde $. Se preconizează că EPS operațional1 va fi cuprins între 2,75 și 2,90 $ pe acțiune.

Rezumat al celui de-al doilea trimestru 2023

Pentru al doilea trimestru încheiat la 30 iunie 2023, vânzările nete au scăzut cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările organice1 au scăzut cu 4%.

Volumul a înregistrat o scădere de 13% față de anul precedent, ca urmare a retragerii strategice a unor produse și a reducerii stocurilor în segmentul de produse pentru protecția plantelor. Reducerea volumelor de semințe a fost determinată de suprafața mai mică cultivată cu porumb în regiunea EMEA și de încheierea activităților în Rusia, compensată parțial de creșterea suprafețelor cultivate cu porumb în America de Nord.

Prețul a crescut cu 9% față de anul precedent, reflectând strategia companiei de execuție a prețurilor și recuperarea costurilor mai mari de producție.

Venitul GAAP din operațiunile continue după impozitul pe profit a fost de 880 de milioane $ în al doilea trimestru din 2023, comparativ cu 1,0 miliarde $ în al doilea trimestru din 2022. EBITDA operațional1 pentru al doilea trimestru a fost de 1,75 miliarde $, în creștere cu 2% față de anul precedent, ceea ce se traduce printr-o îmbunătățire a marjei cu aproximativ 140 de puncte de bază.

  1. Vânzările organice, EPS operațional și EBITDA operațional sunt măsuri non-GAAP. Consultați pagina A-5 pentru informații suplimentare. 2. America de Nord este definită ca S.U.A. și Canada. EMEA este definită ca Europa, Orientul Mijlociu și Africa. 3. Compania nu furnizează cea mai comparabilă măsură GAAP prospectivă. Consultați pagina 6 pentru informații suplimentare. 4. Soia Enlist E3™ este dezvoltată în comun de Corteva Agriscience LLC și M.S. Technologies L.L.C.

Rezumat Semințe

În trimestrul doi al anului 2023, vânzările nete de semințe au însumat 4,3 miliarde de dolari, în creștere față de aproximativ 3,9 miliarde de dolari în același trimestru al anului 2022. Această creștere a fost susținută de majorarea prețului cu 12% și de un impact favorabil al portofoliului de 1%, parțial compensată de o scădere de 3% în volum și un impact nefavorabil al cursului valutar de 2%.

Creșterea prețului a fost determinată de cererea puternică pentru produsele tehnologice de top și o execuție operativă eficientă, porumbul și soia înregistrând o creștere de 14%, respectiv 8%. Scăderea volumelor a fost determinată de reducerea suprafeței cultivate cu porumb în EMEA, diminuarea suprafețelor de soia din America de Nord și de decizia de a încheia activitatea din Rusia. Acest declin a fost parțial compensat de extinderea suprafeței cultivate cu porumb în America de Nord. Impactul valutar nefavorabil a fost în principal determinat de deprecierea dolarului canadian și a lirei turcești.

EBITDA operațional al segmentului a fost de 1,5 miliarde $ în al doilea trimestru al anului 2023, în creștere cu 18% față de al doilea trimestru al anului 2022. Execuția prețurilor, reducerea cheltuielilor nete cu redevențele și acțiunile continue în materie de costuri și productivitate au compensat larg costurile mai mari de producție și transport, volumele mai mici și impactul nefavorabil al monedei. Marja EBITDA operațional pe segment s-a îmbunătățit cu aproximativ 280 de puncte de bază, față de perioada anului precedent.

Vânzările nete de semințe au fost de 7,0 miliarde $ în prima jumătate a anului 2023, în creștere de la aproximativ 6,5 miliarde $ în prima jumătate a anului 2022. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o creștere de 14% a prețului și de un impact favorabil de 2% din portofoliu. Această creștere a fost parțial compensată de o scădere cu 5% a volumului și de un impact valutar nefavorabil de 3%.

Creșterea prețului a fost determinată de cererea puternică de produse de top și de execuție operațională la nivel global, cu prețuri globale la porumb și soia în creștere cu 15% și, respectiv, 7%. Acțiunile de stabilire a prețurilor au compensat considerabil impactul valutar în EMEA. Scăderea volumului a fost determinată de decizia din 2022 de a încheia activitatea din Rusia, de scăderea suprafețelor cu porumb în EMEA și de volumele mai mici de Safrinha în America Latină, compensate parțial de creșterea suprafețelor cultivate cu porumb în America de Nord. Impactul valutar nefavorabil a fost în principal determinat de deprecierea dolarului canadian și a lirei turcești.

EBITDA operațional al segmentului a fost de 2,1 miliarde $ în prima jumătate a anului 2023, în creștere cu 17% față de prima jumătate a anului 2022. Execuția prețurilor, reducerea cheltuielilor nete cu redevențele și acțiunile continue în materie de costuri și productivitate au compensat larg costurile mai mari de producție și transport, impactul nefavorabil al monedei și volumele mai mici. Marja EBITDA operațional pe segment s-a îmbunătățit cu aproximativ 240 de puncte de bază, față de perioada anului precedent.

Rezumat Produse pentru protecția plantelor

Vânzările nete de produse pentru protecția plantelor au fost de aproximativ 1,8 miliarde $ în al doilea trimestru din 2023, comparativ cu aproximativ 2,3 miliarde $ în al doilea trimestru din 2022. Scăderea vânzărilor a fost determinată de o scădere de 29% a volumului și de un impact nefavorabil de 1% din cauza cursului valutar, parțial compensat de un impact favorabil de 4% datorat portofoliului și de o creștere de 3% a prețului.

Scăderea volumului a fost generată de retragerile de produse datorită reglementărilor, tendințele de diminuare a stocurilor care au afectat volumele în toate regiunile și sincronizarea cererii sezoniere din cauza condițiilor meteorologice și a achizițiilor întârziate ale fermierilor. Impactul asupra portofoliului a fost determinat de achizițiile din domeniul produselor biologice. Creșterea prețului a fost generalizată, cu majorări în mai toate regiunile, în special în EMEA, reflectând în mare parte prețurile pentru valoarea tehnologiei noastre diferențiate, inclusiv prețul noilor produse.

EBITDA operațional al segmentului a fost de 320 de milioane $ în al doilea trimestru din 2023, în scădere cu 37% față de al doilea trimestru din 2022. Scăderea volumelor, costurile mai mari de producție și creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare au compensat larg acțiunile de stabilire a prețurilor și de productivitate. Marja EBITDA operațional pe segment a scăzut cu aproximativ 410 de puncte de bază, față de perioada anului precedent.

Vânzările nete de produse pentru protecția plantelor au fost de aproximativ 4,0 miliarde $ în prima jumătate a anului 2023, comparativ cu aproximativ 4,4 miliarde $ în prima jumătate a anului 2022. Scăderea vânzărilor a fost determinată de o scădere cu 16% a volumului și de un impact nefavorabil de 3% din cauza cursului valutar. Aceste scăderi au fost parțial compensate de o creștere de 7% a prețului și de un impact favorabil de 3% al portofoliului.

Scăderea în volum a fost generată de retragerile de produse datorită reglementărilor, tendințele de reducere a stocurilor de inventar care au afectat volumele în toate regiunile și sincronizarea cererii sezoniere din cauza condițiilor meteorologice și a achizițiilor întârziate ale fermierilor.

Majorarea prețurilor a fost extinsă, cu creșteri în majoritatea regiunilor, conduse de EMEA și America de Nord, și în mare măsură a reflectat stabilirea prețurilor pentru valoarea tehnologiei noastre diferențiate, inclusiv prețurile pentru noile produse și influența valutară în EMEA. Impactul valutar nefavorabil a fost determinat de deprecierea lirei turcești și a renminbi-ului chinezesc. Impactul asupra portofoliului a fost determinat de achizițiile de produse biologice.

EBITDA operațional al segmentului a fost de 923 de milioane $ în prima jumătate a anului 2023, în scădere cu 8% față de prima jumătate a anului 2022. Execuția prețurilor și acțiunile de productivitate au compensat larg costurile mai mari de producție și transport, impactul nefavorabil al monedei și volumele mai mici. Marja EBITDA operațional pe segment a crescut cu peste 40 de puncte de bază față de perioada anului precedent, în mare parte datorită execuției prețurilor și acțiunilor de productivitate.

Previziuni 2023

În anul 2023, perspectiva pentru agricultură rămâne în linii mari pozitivă, cu o cerere crescută pentru cereale și semințe oleaginoase. Prețurile mărfurilor se situează peste medii istorice, iar situația financiară și nivelurile de venit ale fermierilor sunt în continuare robuste, ceea ce îi determină să acorde prioritate tehnologiei pentru a-și putea maximiza profitul. Tiparul de consum în ceea ce privește produsele pentru protecția plantelor este influențat de disponibilitatea produselor pe piață, ratele de dobândă mai mari și amânarea achizițiilor până aproape de momentul utilizării, ceea ce duce la ajustarea așteptărilor privind vânzările nete și câștigurile pentru întregul an 2023.

Compania și-a actualizat previziunile3 furnizate anterior pentru întregul an 2023 – reducând așteptările privind vânzările și câștigurile pentru această perioadă. Corteva estimează ca vânzările nete să fie în intervalul 17,9 miliarde $ și 18,2 miliarde $, cu o creștere de 3% la punctul de mijloc. EBITDA1 operațional este estimat la o valoare între 3,50 miliarde $ și3,65 miliarde $, o creștere de 11% la punctul de mijloc. Se preconizează că EPS operațional1  va fi cuprins între 2,75 și 2,90 $ pe acțiune, ceea ce reprezintă o creștere de 6% în punctul mediu.

Compania nu poate ajusta măsurile financiare non-GAAP prospective cu cele mai comparabile măsuri financiare GAAP din SUA, deoarece nu poate anticipa cu un grad rezonabil de certitudine elementele aflate în afara controlului său, cum ar fi Elementele semnificative, fără un efort nerezonabil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *