Bani europeni pentru procesarea și marketingul produselor agricole

Share

Comisia Europeană pune la dispoziția României 500 de milioane de euro pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole. Și asta în condițiile în care de ani buni crescătorii români de ovine s-au plâns de nenumărate ori că o mare problemă în sectorul creșterii animalelor o reprezintă lipsa abatoarelor.

Grup de lucru

În acest sens, fermierii susțin că funcționarea unui număr mai mare de astfel de centre le-ar permite să își valorifice mai bine producția de carne, iar consumatorii ar avea garanția respectării unor standarde înalte de siguranță alimentară. Singura șansă pentru rezolvarea acestei probleme ar fi organizarea unui grup de lucru pentru a identifica surse de finanțare pentru deschiderea unor astfel de centre, potrivit eurostiri.eu. „Costurile medii ar fi de aproximativ 60.000 de euro, o sumă pe care aceștia nu și-o permit la momentul actual. Aceste centre trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar și ar urma să funcționeze pe lângă târguri și piețe. Sectorul zootehnic traversează o perioadă dificilă din cauza tendinței de scădere dramatică a numărului crescătorilor de animale. De asemenea, subvențiile acordate la nivel național sunt extrem de mici pentru fermele de animale, iar cei care sunt eligibili pentru sprijinul cuplat zootehnic sunt foarte puțini raportat la numărul total de ferme din România“, a declarat recent europarlamentarul Daniel Buda. Acesta a adresat Comisiei Europene o întrebare cu solicitare de răspuns scris pe tema numărului insuficient de centre de sacrificare a animalelor. „Am solicitat Comisiei să îmi comunice care sunt instrumentele de care dispune pentru a sprijini dezvoltarea unor astfel de centre de sacrificare a animalelor“, a explicat europarla­mentarul.

Răspunsul lui Hogan

În răspunsul primit în scris din partea Comisarului European pentru Agricultură, Phil Hogan, se arată că „programul național de dezvoltare rurală al României (PNDR) 2014-2020 pune un accent deosebit pe creș­terea valorii adăugate a produselor agricole. Investițiile în prelucrarea și comercializarea produselor agricole, inclusiv deschiderea de noi abatoare și modernizarea celor existente, sunt eligibile pentru sprijin din partea UE, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Astfel, Programul național de dezvoltare rurală al României (PNDR) prevede Submăsura 4.2 – „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole“, căreia îi sunt alocate circa 500 de milioane euro din fonduri publice (deși domeniul de aplicare cuprinde toate sectoarele). Așa cum se prevede în PNDR-ul României, sprijinul public acoperă 50% din totalul cheltuielilor eligibile, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii și al grupurilor de producători/cooperativelor și respectiv 40% în cazul altor categorii de întreprinderi. În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) și cu anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în cazul în care PNDR prevede o astfel de opțiune, rata de sprijin poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale suplimentare în cazul investițiilor colective, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90%“.

Bogdan PANȚURU