Afaceri

100 milioane de lei pentru Programul „Rabla“

Share

Un obiectiv important vizat în acest an este Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, care dispune de o finanţare de 100 milioane de lei. Acest program are ca scop îmbunătăţirea calităţii mediului şi creşterea productivităţii în agricultură, prin înnoirea parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate. Se va acorda o primă de casare de 17.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea unui tractor nou, în cazul persoanelor fizice şi 40%, în cazul persoanelor juridice.

Pentru Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă şi hidro, AFM are un buget de 50 milioane de lei. Acesta urmăreşte punerea în funcţiune de noi capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile de energie – solare, eoliene, hidroenergetice, geotermale, biomasă, biogaz, gaze rezultate din fermentarea deşeurilor/nămolurilor din staţiile de epurare – pentru producerea de energie electrică şi/sau termică.

(T.D.)