Share Button

Se foloseşte adesea noţiunea de UDE (unitatea de dimensiune economică) în contextul obținerii de fonduri europene. De exemplu, fermierii pot obține fonduri nerambursabile pe Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. Însă condiția este ca ferma să aibă o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, pentru a primi 1.500 euro/an, timp de 5 ani. Dar ce este și cum se calculează UDE? ne-au întrebat mai mulți cititori ai revistei noastre.

Conform informațiilor oferite de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), UDE exprimă dimensiunea economică a unei ferme și se calculează pe baza unui coeficient european, care se înmulțește cu suprafața cultivată sau cu numărul de animale (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unități de dimensiune economică este de 1.200 de euro.

Calcul pentru culturi vegetale

Să presupunem că un mic fermier are un teren de numai 3 ha, pe care intenționează să însămânțeze grâu. Coeficientul acestei culturi este de 0,280. Rezultă:
0,280 x 3 = 0,84 UDE

Cum plantația de grâu nu întrunește condiția minimă de primire a fondurilor nerambursabile, omul poate căuta o altă cultură, mai rentabilă, de exemplu de pomi fructiferi, care are un coeficient de 2,125. Rezultă:
2,125 x 3 = 6,373 UDE

Sau viță-de-vie (vin de caliate):
1,749 x 3 = 5,247 UDE

Sau legume proaspete:
2,257 x 3 = 6,771 UDE

Calcul pentru ferme zootehnice

În acest caz, să presupunem că un mic fermier vrea să-și cumpere cinci vaci sub 2 ani. Cum coeficientul este de 0,095, rezultă:
0,095 x 5 = 0,475 UDE – prea puțin!

Dacă și-ar lua 22 de junici sub 2 ani:
0,095 x 22 = 2,09 UDE – corespunde cerinței.

Sau 18 junici de doi sau mai mulți ani:
0,114 x 18 = 2,052 UDE

Sau 25 de stupi (familii) cu albine:
0,083 x 25 = 2,075 UDE

Sau o fermă cu minimum 336 de găini ouătoare, al cărei coeficient este de 0,596 pentru o sută de capete:
0,596 x 3,36 = 2,002 UDE

Coeficienți pentru culturi vegetale

– Grâu: 0,280
– Orz: 0,246
– Porumb boabe: 0,213
– Cartofi: 1,174
– Legume proaspete: 2,257
– Pepeni: 2,883
– Căpșuni: 17,481
– Sfeclă de zahăr: 0,547
– Rapiță și napi: 0,175
– Floarea-soarelui: 0,173
– Soia: 0,213
– In pentru ulei: 0,144
– Alte oleaginoase: 0,144
– Tutun: 1,228
– Plante furajere – pajişti temporare: 0,168
– Alte furajere verzi: 0, 325
– Fânețe permanente și pășuni: 0,050
– Plantație de pomi fructiferi: 2,125
– Viță-de-vie – vin de caliate: 1,749-1,867
– Pepiniere: 1,133

Coeficienți pentru animale și albine

– Bovine sub un an: 0,061
– Bovine sub 2 ani: 0,069-0,095
– Bovine de doi şi mai mari (juninci): 0,114-0,089
– Oi şi capre femele pentru reproducție: 0,008-0,033
– Purceluși sub 20 kg: 0,057
– Scroafe pentru reproducție: 0,243
– Purcei alte categorii: 0,140
– Ecvine (cai, măgari, catâri): 0,071
– Păsări broiliri (100 cap): 0,450
– Găini ouătoare (100 cap): 0,596
– Stupi: 0,083

Traian DOBRE